Ubezpieczenie pożyczki – co trzeba o nim wiedzieć?

By 19 listopada 2018Bez kategorii
ubezpieczenie pożyczki

Ubezpieczenie pożyczki stanowi czasem obligatoryjną część pożyczki lub kredytu gotówkowego, czasem z kolei jest proponowane dobrowolnie. Podstawowym celem ubezpieczenia pożyczki jest zabezpieczenie pożyczkobiorcy przed trudnością związanymi ze spłatą zadłużenia. Sprawdzamy, na czym polega ubezpieczenie pożyczki i kiedy warto z niego skorzystać?

Ubezpieczenie pożyczki – dodatkowe zabezpieczenie

Ubezpieczenie pożyczki to rodzaj specjalnego zabezpieczenia zadłużenia. Jeśli zdecydujemy się ubezpieczyć pożyczkę lub kredyt, to mając kłopoty z uiszczaniem ratalnych spłat, zostaną one pokryte przez ubezpieczyciela. Innymi słowy, ubezpieczona pożyczka zapewnia ciągłość spłaty zadłużenia. Daje ona komfort i bezpieczeństwo zarówno dla samego kredytobiorcy, jak i kredytodawcy.

Ubezpieczenie pożyczki lub kredytu gotówkowego

nie zabezpiecza kredytobiorcy od wszystkiego – umowa ubezpieczenia powinna jasno przewidywać, w jakich sytuacjach część zadłużenia zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. W zależności od oferty konkretnej firmy pożyczkowej, banku i współpracującego z nim ubezpieczyciela, niektóre ubezpieczenia pożyczek gwarantują całościowe pokrycie rat pożyczki, niektóre natomiast – częściowe. Zwykle ubezpieczenie pożyczki ma zastosowanie w takich sytuacjach, jak nagła utrata płynności finansowej na skutek straty pracy, wypadku, ciężkiej choroby lub nawet śmierci. Dzięki ubezpieczeniu pożyczkobiorca zyskuje większe bezpieczeństwo finansowe w sytuacji wystąpienia niepożądanej sytuacji losowej, uniemożliwiającej w danym okresie spłatę zadłużenia.

Koszty ubezpieczenia pożyczki – czy to się opłaca?

Ubezpieczenie pożyczki wiąże się oczywiście z dodatkowymi, koniecznymi kosztami. W praktyce ubezpieczona pożyczka lub kredyt będzie składać się z wyższych rat miesięcznych (ubezpieczenie zostaje doliczone do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami). Czasami istnieje możliwość zabezpieczenia pożyczki gotówkowej osobno, tzn. przy udziale firmy ubezpieczeniowej, nie współpracującej z firmą pożyczkową, w której zaciągana była pożyczka. Ze względu na coraz intensywniejszą współpracę i powiązania pomiędzy pożyczkodawcami a towarzystwami ubezpieczeniowymi taka sytuacja powoli staje się rzadkością. Jeśliby jednak wystąpiła, koniecznością stanie się dokonywanie dwóch oddzielnych opłat miesięcznych – za ubezpieczenie pożyczki i faktyczną spłatę.

Koszt ubezpieczenia pożyczki zależy od oferty konkretnego pożyczkodawcy, a te mogą się znacznie od siebie różnić. Zwykle koszt ubezpieczenia oscyluje między 5% a nawet 30% wartości pożyczki lub kredytu gotówkowego. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie ubezpieczenia pożyczki warto pamiętać, by dokładnie przyjrzeć się proponowanej umowie. Jeśli posiadamy już jakieś ubezpieczenia, koniecznie przed zakupem poinformujmy o tym – wówczas koszt ubezpieczenia może być niższy.

admin_krzysiek

Author admin_krzysiek

More posts by admin_krzysiek