Chwilówka dla obcokrajowca – czy to możliwe?

By 31 lipca 2018Bez kategorii
chwilówka dla obcokrajowca

Ze względu na aktualną sytuację gospodarczą świata, coraz więcej obcokrajowców migruje w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Wzrost zainteresowania stałym pobytem w naszym kraju nasuwa wiele pytań m.in. czy kredyt dla obcokrajowca jest możliwy? Postaramy się zatem dziś odpowiedzieć Wam na to pytanie.

Szanse na pożyczkę bankową

Obcokrajowcy ubiegający się o pożyczkę w instytucjach bankowych mają duże szanse na jej otrzymanie. Aby ją jednak dostać zobowiązani są oni do spełnienia pewnych kwestii proceduralnych. Głównym warunkiem pozytywnie rozpatrzonego wniosku kredytowego jest posiadanie karty stałego pobytu.

Zgodnie z art. 243 Ustawy o cudzoziemcach “Karta pobytu wydana cudzoziemcowi w przypadku udzielenia mu: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych”.

Dodatkowym dokumentem niezbędnym do uzyskania pożyczki bankowej jest również zaświadczenie o stałym zatrudnieniu i wysokości uzyskanych dochodów. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, proces weryfikacji najprawdopodobniej przebiegnie pozytywnie. W przypadku kredytów bankowych najodpowiedniejszą lokalizacją uzyskiwania dochodów jest Polska, zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie jak i własną działalność gospodarczą.

Pożyczka pozabankowa

Każda firma pozabankowa zajmująca się przyznawaniem pożyczek konsumenckich posiada pewnego rodzaju dowolność w określaniu warunków przyznania kredytów. Najczęstszymi wymogami, które należy spełnić by otrzymać pożyczkę ratalną jest posiadanie pełni praw do czynności prawnych oraz ukończenie określonego wieku.  Oprócz tego firma pożyczkowa może w dowolny sposób dookreślać ograniczenia co do przyznania pożyczki ratalnej online, w tym m.in. czy pożyczki mogą być udzielane wyłącznie obywatelom polskim czy również cudzoziemcom.

Powszechną praktyką firm jest udzielanie pożyczek wyłącznie obywatelom Polski. Przyczyn jest kilka: trudna weryfikacja osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, który być może nie posiada polskiego konta bankowego, w razie niespłacania pożyczki proces windykacyjny może być utrudniony ze względu na wyjazd dłużnika do ojczystego kraju.

Rezydent długoterminowy

Jak już wcześniej zostało wspomniane firma pożyczkowa może określać w dowolny sposób ograniczenia co do przyznania szybkiej pożyczki ratalnej online. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów instytucje pozabankowe, w ostatnim czasie coraz częściej rezygnują z konieczności posiadania obywatelstwa polskiego i umożliwiają obcokrajowcom zaciągnięcie pożyczek ratalnych przez internet, pod warunkiem posiadania przez nich statusu rezydenta długoterminowego.  

Rezydent długoterminowy to osoba traktowana na równi z obywatelami danego kraju Unii Europejskiej zarówno pod względem edukacji, zatrudnienia, przywilejów socjalnych oraz pomocy społecznej. Status rezydenta długoterminowego może otrzymać osoba, która nieprzerwanie przez 5 lat zamieszkuje terytorium Polski, ma stałe zatrudnienie, z którego jest w stanie się utrzymać oraz posiada ubezpieczenie zdrowotne.

Jak widać uzyskanie przez cudzoziemca kredytu czy pożyczki nie jest proste. Procedura wnioskowania i uzyskania dodatkowych pieniędzy przez obcokrajowca jest długa, skomplikowana i wymaga żmudnej papierologii. By ułatwić sobie ten proces warto zastanowić się nad zaciągnięciem kredytu z obywatelem Polski jako drugim pożyczkobiorcą. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi proces udzielenia pożyczki.

 

namierzeni

Author namierzeni

More posts by namierzeni